Oppdrag

Ta gjerne kontakt dersom du lurar på om eg kan opptre hjå deg! 
 

Bryllup

Eg syng gjerne i sjølve seremonien og/eller i bryllupsfesten, alt etter dykkar ynskje. Songynskje er i stor grad opp til dykk.

Evt. sjå demo i menyen

 

Selskap

Runde dagar, eller spesielle anledningar fortener gjerne ei ekstra merksemd!

 

Gravferd

Mange års erfaring med sang i gravferd. Pårørande kan ta kontakt med meg direkte eller ordna alt gjennom begravelsesbyrå. Eg er behjelpeleg med songval og tips. 
 

Andre anledningar?

Ta gjerne kontakt, så finn me ut av det. 

 

Musikk må ordnast av arrangør eller avtalast på førehand og er ikkje inkludert i prisen. Dette kan vere piano, gitar, orgel eller det ein ynskjer. Eg kan også syngja til instrumentalversjon av låtar. I Bryllup, dåp og begravelsar er dette noko som gjerne allereie er på plass. Organistane spelar som regel også piano og kanskje fleire instrument på førespurnad. 
Det må vere planlagd tid til gjennomgang saman med musikar før opptreden. 

Prisliste

Pris inkluderer avtalt opptreden, innøving av tekst og melodi på førehand, køyring i Vaksdal kommune og tidleg oppmøte for gjennomgang saman med musikar. 

Inntil 2 songar


2900 NOK

Pr song ekstra


500 NOK

Tillegg for andre kommunar

På førespurnad. Ta kontakt for tilbod med køyring

 NOK

Venting

Pr time. Dersom det er lang ventetid mellom kvar opptreden (ut over 2t).

500 NOK